ورزش. پکن‪. ۲۰۰۸‬المپیک . دوومیدانی
زمین خوردن لیو شیانگ در شروع دور اول مرحله مقدماتی دوی ‪ ۱۱۰‬متر با مانع مردان ، شاید بدترین خبر برای چینی‌ها از شروع بازیهای المپیک ‪ ۲۰۰۸‬پکن تاکنون باشد.

به گزارش ایرنا به نقل از سایت رسمی بازیهای المپیک پکن ، وی که دارنده عنوان قهرمانی جهان است ، سپس به طور کل از شرکت در مسابقات انصراف داد.

لیو روز یکشنبه در وب سایت شخصی خود اعلام کرد که از مصدومیت تاندون آشیل پا که در طول فصل گذشته بر عملکرد او تاثیر گذاشته است ، رنج می‌برد.

بنابراین گزارش ، در رقابتهای دور اول مقدماتی ماده دوی ‪ ۱۱۰‬متر با مانع ، بعد از اینکه محمد عیسی الطوادی از قطر در خط شماره ‪ ۲‬با خطا شروع کرد ، لیو تعادلش را از دست داد و زمین خورد و وقتی دونده‌ها برای دومین بار ، خود را برای شروع آماده کردند ، لیو غایب بود.

در پایان این مسابقه دیوید الویر از انگلیس با زمان ‪ ۱۳/۳۰‬ثانیه به مقام نخست رسید.

دایرون رابلز دارنده رکورد جهانی ماده دوی ‪ ۱۱۰‬متر با مانع مردان از کوبا نیز ، زمان ‪ ۱۳/۳۹‬ثانیه را ثبت کرد.